top of page

VÅRE TJENESTER 

Epoxy

Kjerneboring

Betongsaging

Betongsprøyting

Betongfresing/Sliping

Injeksjon

Sandblåsing

Rivearbeider

Gysing av bolter

Understøping

Vanntetting

Mørtelpumpe

Veggsaging

Betongpumping

bottom of page