VÅRE TJENESTER 

Epoxy

Kjerneboring

Betongsaging

Betongsprøyting

Betongfresing/Sliping

Injeksjon

Sandblåsing

Rivearbeider

Gysing av bolter

Understøping

Vanntetting

Mørtelpumpe

Veggsaging

Betongpumping

                    FAUTVEGEN 5, 2836 Biri               611 88 200              firmapost@gjovikbetong.no

© 2021 By Haug Consulting