Mørtelpumpe


 

  • Utstøping av spesialmørtel som understøp, gysing av bolter etc

  • Fuging av elementvegg
     

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt oss i dag!
 

                    FAUTVEGEN 5, 2836 Biri               611 88 200              firmapost@gjovikbetong.no

© 2021 By Haug Consulting