top of page

Mørtelpumpe


 

  • Utstøping av spesialmørtel som understøp, gysing av bolter etc

  • Fuging av elementvegg
     

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt oss i dag!
 

bottom of page