Fjellsikring
 

  • Montering av steinsprangnett, ofte kombinert med betongsprøyting.

  • Sikring med nett og bolter



Ønsker du mer informasjon?
Kontakt oss i dag!

                    FAUTVEGEN 5, 2836 Biri               611 88 200              firmapost@gjovikbetong.no

© 2021 By Haug Consulting